top of page

PERA (Personal Equity and Retirement Account) - BSP


Ang Personal Equity and Retirement Account o PERA, ay isang boluntaryong retirement account na maaaring buksan ng isang qualipikadong indibidwal.


Kung ikaw ay Pilipinong may tax identification number o TIN at may kakayahang pumasok sa isang kontrata, maaari kang maging PERA contributor.


May PERA digital platforms na kung saan maari nang magbukas ng PERA account at magtransact kahit kailan at kahit saan gamit ang computers, cellphones, tablets, at ibang gadgets.


Para sa iba pang impormasyon bisitahin ang mga sumusunod:

Comentarios


bottom of page